Tankstreck

Ett anföringstecken vid så kallade prat-minus.

I dessa fall ska tankstreck användas:

  • Som anföringstecken när någon uttalar sig eller citeras: – Det var som tusan!
  • Som minustecken
  • Som tankstreck i löpande text vid inskjuten sats. Det här är bra – eller hur?
  • För att ange intervall: Klockan 8–17
  • För att ange sträckor: Göteborg–Stockholm
  • I betydelsen mot: Matchen Sverige–England

Se Typografisk handbok för fullständig beskrivning av korrekt användning av tankstreck.

Se även divis.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License